Sklep stacjonarny:
62-052 Poznań - Komorniki
ul. Poznańska 168
Pon - Pt: 10 - 19
Sob: 10 - 16
Ndz handlowe: 10 - 14

Regulamin MonsterMind - Wygraj Ducati Monster

Loteria promocyjna „Losofix 3 edycja”
Zasady aktywności:
MonsterMind – Wygraj Ducati Monster!

Ogłoszenie Aktywności Losofix: MonsterMind – Wygraj Ducati Monster!
Daty aktywności: 26.04.2024 - 07.07.2024
Data losowania: 09.07.2024

Wymagana aktywność:

W celu wzięcia udziału w losowaniu nagrody należy, w terminie między 26.04.2024 r. a 07.07.2024 r., zakupić na stronie https://sklep.motormind.pl/ e-book lub dokonać dowolnego zakupu za minimum 149 zł brutto. Po dodaniu produktu/produktów do koszyka zakupowego należy wyrazić zgodę na udział w loterii oraz zaakceptować regulamin aktywności, przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Nr zamówienia będzie odpowiadał nr losu w losowaniu nagrody – jedno zamówienie to jeden los. Nr zamówienia zostanie podany w mailu zwrotnym ze sklepu internetowego oraz na paragonie/FV.

W jednej transakcji możliwy jest zakup wyłącznie jednego e-booka.

Za jednorazowe zakupy dowolnych produktów za minimum 149 zł brutto można otrzymać wyłącznie jeden los, nawet w przypadku, gdy zakup odpowiada wielokrotności kwoty 149 zł brutto. W przypadku, gdy zakup dotyczy e-booka oraz dowolnych produktów za minimum 149 zł brutto, wówczas uczestnik otrzymuje wyłącznie 1 los.

Jeden uczestnik może dokonać dowolnej liczby zakupów, a tym samym otrzymać dowolną liczbę losów na losowanie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia ww. wymagań.

W losowaniu nagrody biorą udział jedynie opłacone zamówienia.

Nagrody:
Przewidziano jedną nagrodę składającą się z:

  • Motocyklu Ducati Monster S4R rok produkcji 2003, 83kW o wartości 3 690 zł Motocykl jest w pełni sprawny, w dobrym stanie oraz posiada komplet dokumentacji technicznej.  
  • Kombinezonu skórzanego Rebelhorn Veloce o wartości 1 200 zł
  • Kasku HJC RPHA 71 o wartości 1 549 zł
  • Kwoty 715 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku od wygranej

Łączna pula nagród wynosi 7 154 zł brutto.

Losowanie:

Losowanie nagrody odbędzie się spośród wszystkich losów w biurze Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa przy użyciu urządzenia losującego (poprzez dostęp do urządzenia losującego (serwer), który znajduje się pod adresem: Osiedle 2 Pułku Lotniczego 47A, 31-870 Kraków).

Do nagrody zostanie wylosowany jeden zwycięski los.

Powiadomienie o wygranej:

W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, liczonych od dnia losowania, do zwycięzcy zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją dotyczącą wygranej oraz linkiem do formularza zwycięzcy, w którym laureat będzie zobowiązany podać:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres wraz z kodem i miejscowością,
  3. numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL, zwycięzca jest zobowiązany podać datę urodzenia oraz obywatelstwo.


Formularz zwycięzcy będzie aktywny przez 10 dni, liczonych od dnia jego otrzymania.

W przypadku, gdy laureat nie wypełni formularza w podanym terminie, nagroda nie zostanie przyznana.

Wydanie nagrody:

Nagroda zostanie wydana osobiście, po okazaniu oryginału dokumentu tożsamości, w którym imię i nazwisko będzie tożsame z danymi podanymi w formularzu zwycięzcy oraz za pisemnym potwierdzeniem odbioru w terminie zgodnym z Regulaminem Loterii „Losofix 3 edycja”. 

Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zgodnie z art. 30. ust. 1. pkt 2) oraz art. 41. ust. 4. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2647), Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody potrąci dodatkową kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku i odprowadzi ten podatek do właściwego urzędu skarbowego.

Regulamin loterii „Losofix 3 edycja” wraz z informacjami RODO są dostępne są na stronie https://www.losofix.pl/

Organizatorem loterii „Losofix 3 edycja” jest https://www.nofsza.pl/

Polityka prywatności: https://www.nofsza.pl/polityka-prywatnosci 

Informacje dot. danych osobowych:

Administratorem danych uczestników aktywności jest Agata Nowak MotorMind z siedzibą w Poznaniu, ul. Osinowa 2B, lok. 7, 61-451 Poznań. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są tutaj: https://sklep.motormind.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci-RODO/21

Administratorem danych osobowych laureatów Loterii jest Organizator - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.


NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk ▪ www.nofsza.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy ▪ KRS 0000866894 ▪ NIP: 583-341-02-27

Inni kupili również:
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium